Swalmen en Omgeving

Natuur en landschap.

Swalmen ligt op het middenterras van de Maas, op een hoogte van ongeveer 24 meter. Het riviertje de Swalm stroomt door Swalmen en buigt naar het noorden en vervolgens af naar het westen om in de Maas uit te monden. De bovenstroomse kilometers vormen de grens met de gemeente Beesel. De Swalm wordt deels omgeven door natuurgebied.

Swalmen (in het Limburgs Zjwame) was tot 2007 met de kerkdorpen Boukoul en Asselt een zelfstandige gemeente. In dat jaar raakte het zijn zelfstandigheid kwijt en werd deze plaats bij een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan Roermond.
Swalmen is in trek bij wandelaars en recreanten vanwege zijn uitgestrekte natuurgebieden en talrijke monumenten.

Verdere natuurgebieden zijn de Bosberg met Groenewoud in het oosten, en Bisschopskamp in het zuiden. Ten westen van de Swalm ligt het laagterras, voornamelijk in agrarisch gebruik. Bij de Bosberg ligt een stuk van de steilrand naar het hoogterras, dat doorloopt in Duitsland (Brüggener Wald en Diergardtscher Wald).